Samorząd Uczniowski

2021/2022

przewodnicząca: Milena Ślusarek (7a)

z-ca: Amelia Kolasa (7b)

sekretarz: Kacper Nowak (7a)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Dominika Barczyk
mgr Renata Jarosz
mgr Monika Widok