Sekretariat

Sekretariat szkoły:

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Pracownicy sekretariatu:
samodzielny referent – p. Monika Bocian
pomoc administracyjna: p. Danuta Kozerska
główny księgowy: mgr Jolanta Witała