Kadra pedagogiczna – rok szkolny 2020/2021


Wychowawcy klas: 1a mgr Sylwia Zdebel
1b mgr Ewa Zamora 2a mgr Ewa Pasieka 2b mgr Magdalena Całka
3a mgr Wanda Mieszczanin
4a mgr Mariola Wawro
4b mgr Robert Mośko
5a inż. Barbara Kowalkowska
6a mgr Dominika Kandzior
6b mgr Dariusz Dobski
6c mgr Katarzyna Krawczyk
7a mgr Mariola Wróbel
7b mgr Anna Youssef
8a mgr Barbara Mądry
8b mgr Anna Niezgoda

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Magdalena Całka
mgr Wanda Mieszczanin
mgr Ewa Pasieka
mgr Ewa Zamora
mgr Sylwia Zdebel
Język polski:
mgr Katarzyna Krawczyk
mgr Barbara Mądry
mgr Mariola Wawro

Język angielski:
mgr Dominika Kandzior
mgr Anna Niezgoda
mgr Anna Youssef

Język niemiecki:
mgr Krzysztof Waloszczyk
Matematyka:
inż. Barbara Kowalkowska
mgr Mariola Wróbel

Historia:
mgr Oliwia Bytomska
mgr Elżbieta Prokopowicz

Przyroda:
mgr Agnieszka Kolasa

Geografia:
mgr Iwona Szydlik

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Iwona Szydlik

Biologia:
mgr Magdalena Całka

Chemia:
mgr Agnieszka Głowacka

Fizyka:
mgr Andrzej Morys
Plastyka:
mgr Irena Imańska

Muzyka:
mgr Izabela Ogryzek

Informatyka:
mgr Tadeusz Wawro

Technika:
inż. Barbara Kowalkowska

Wychowanie fizyczne:
mgr Dariusz Dobski
mgr Robert Mośko

Doradztwo zawodowe:
mgr Dariusz Dobski

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Elżbieta Prokopowicz

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Agata Szymańska

Religia:
mgr Małgorzata Buczkowska
mgr Maciej Zaborski

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:
mgr Dominika Barczyk
mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska
mgr Renata Jarosz
mgr Dominika Kandzior
mgr Agnieszka Kolasa
mgr Monika Woźny
mgr Sylwia Hawlicka
mgr Katarzyna Prajsnar
mgr Bożena Słowik
mgr Magdalena Szabelska
mgr Anna Stelmach
mgr Monika Widok
mgr Ewa Zamora
mgr Agata Szymańska

Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne:
mgr Dominika Barczyk
mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska
mgr Renata Jarosz
mgr Dominika Kandzior
mgr Katarzyna Prajsnar
mgr Bożena Słowik
mgr Magdalena Szabelska
mgr Mariola Wawro mgr Monika Widok
mgr Anna Youssef mgr Sylwia Zdebel
mgr Ewa Zamora

Psycholog szkolny:
mgr Katarzyna Prajsnar

Pedagog szkolny:
mgr Anna Matuszak

Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Katarzyna Politaj

Terapeuta pedagogiczny:
mgr Wanda Mieszczanin
mgr Mariola Wawro

Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
mgr Izabela Ogryzek
mgr Ewa Pasieka
mgr Anna Stelmach mgr Maciej Zaborski
mgr Wanda Mieszczanin mgr Barbara Kowalkowska