Dyrekcja

Dyrektor – mgr Agnieszka Kolasa

Ze względu na liczne obowiązki służbowe dyrektor szkoły przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090) lub mailowym.

Wicedyrektor – mgr Elżbieta Prokopowicz 
Wicedyrektor szkoły przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090) lub mailowym.