Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2018/2019
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalności po wyborach przeprowadzonych na zebraniu Rady Rodziców w dniu 11 września 2018 r. W jej skład weszło 14 członków – przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej.
W trybie głosowania, spośród 14 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

  1. Przewodnicząca – Celina Klonowska
  2. Z-ca Przewodniczącej – Katarzyna Forenc
  3. Skarbnik – Katarzyna Krause
    Rada Rodziców spotkała się 11 września 2018 r. aby ustalić i zatwierdzić Regulamin Rady Rodziców. Na spotkaniu ustalono kwotę składki na komitet rodzicielski w wysokości 60,00 zł od dziecka, oraz plan wydatków na rok szkolny 2018/2019.

    22 listopada 2018 r. został zorganizowany kiermasz świąteczny. Pieniądze ze sprzedaży artykułów świątecznych zasiliły konto Rady Rodziców. 3 czerwca odbył się „Festyn Rodzinny”. Pozyskane fundusze zasiliły konto Rady Rodziców.
    W trakcie I półrocza Rada Rodziców udzieliła następującego wsparcia: zakupiono materiały biurowe do świetlicy szkolnej, zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, zorganizowano poczęstunek podczas spotkania wspierającego w szkole. Zakupiono: sprzęt sportowy, koszulki z logo szkoły, uchwyt do telewizora (s.4), paczki świąteczne, projektor. Rada Rodziców wsparła organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły i zakupiono materiały edukacyjne do konkursy FOX. W trakcie II półrocza Rada Rodziców zakupiła: sprzęt sportowy, pilot do projektora, koszulki sportowe, wodę i słodycze dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, materiały wykorzystane podczas festynu rodzinnego, nagrody na szkolny Konkurs Talentów, torby papierowe na nagrody, kubki z logo szkoły, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego. Wspierała również organizację Dnia Kobiet.

Sprawozdanie przygotowała
Przewodnicząca Rady Rodziców
Celina Klonowska