Młodzieżowa Rada Miasta

  • W dniu 18.12.2019 nasza reprezentantka Zuzanna Matura uczestniczyła w kolejnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta. Został przyjęty plan pracy na rok 2020. Debatowano również na temat wykorzystania środków z Budżetu Obywatelskiego. Życzymy kolejnych owocnych spotkań.
  • Dnia 30.10.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Naszą szkolę reprezentowała Zuzanna Matura. Na posiedzeniu omawiane były wszystkie sprawy organizacyjne. Wszyscy składali uroczystą przysięgę. Wybraliśmy przewodniczącego MRM oraz jego zastępcę. Wybrana została także komisja skrutacyjna.