O szkole

aass

Nasza szkoła posiada ponad 100-letnią tradycję. Powstała w roku 1898 jako Szkoła Powszechna dla „Thurzo – Kolonii”.
Był to początkowo niski budynek, który w następnych latach został rozbudowany ze względu na stale rosnącą liczbę uczniów.
Szkoła początkowo nosiła imię Karola Miarki. Budynek z czerwonej cegły, prócz klas, mieścił na poddaszu harcówkę, w której do 1939 roku znalazła miejsce na swoją działalność prężnie działająca drużyna harcerska z Wilhelmem Skrzyczkiem na czele. 
W szkole działały takie organizacje jak PCK i Biały Krzyż. 
Od 16.03.1936 roku na stanowisko kierownika szkoły został powołany Kazimierz Dahlke, który funkcję tą sprawował do 1939 roku. Wówczas rozpoczęła się agresja niemiecka na Polskę i tymczasowe oddziały niemieckie zajęły budynki publiczne obejmując władzę. Kierownikiem szkoły zostaje niemiecki oficer o nazwisku Tőder, który wprowadza w szkole iście wojskową, niemiecką dyscyplinę. W roku 1945 Armia Radziecka wkracza do Kochłowic a wycofujące wojska niemieckie niszczą i zacierają ślady swojej działalności. Mimo dużych zniszczeń, szkoła powoli wznowiła swoją działalność. Na stanowisko kierownika szkoły 14.03.1945 roku powrócił Kazimierz Dahlke.
Dnia 3.05.1945 roku w Kochłowicach uroczyście obchodzono Święto Odrodzenia Szkoły z licznym udziałem uczniów tej placówki. Następne lata charakteryzują się przede wszystkim modernizowaniem i porządkowaniem majątku szkolnego. Dnia 1.09.1946 r. na stanowisko kierownika szkoły zostaje powołany Józef Frycz, który pełni tę funkcję do 16.10.1946 r., kiedy to zostanie przeniesiony do innej placówki. Wówczas stanowisko to obejmuje Aleksander Wejda, który od tej pory staje się nie tylko kierownikiem szkoły, ale również jej dobrym gospodarzem.
Z kart Kroniki wynika, że około 1955 roku szkole nadano nr 21w związku z reformą administracyjną. Na podstawie pisma Kuratora Okręgu Szkolnego Katowickiego w połowie lat 60-tych szkoła otrzymała następującą nazwę: „Szkoła Podstawowa nr 21 im. por. Stanisława Przybylaka w Rudzie Śląskiej”. Dnia 1.09.1965 roku uroczyście pożegnano kierownika szkoły Aleksandra Wejdę, a jego funkcję przejął dotychczasowy nauczyciel tej szkoły – Jan Muskietorz, który okazał się godnym następcą. Kilkakrotnie przeprowadza w szkole kapitalne remonty. Wyposażona zostaje zastępcza sala gimnastyczna oraz pracownia gospodarcza. W 1975 roku dyrektor Jan Muskietorz zostaje odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1984 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia na niwie oświaty. W roku 1987 dyrektorem szkoły zostaje pani magister Magdalena Kilkowska, zaś w 1989 roku pani Irena Smaczny. Do szkoły powraca nauka religii. Wiosną 1999 roku rozpoczęła się nowa karta historii szkoły. W drugie stulecie jej istnienia weszła z nowym imieniem Juliana Tuwima. Jego twórczość towarzyszy uczniom na lekcjach języka polskiego, wprowadza w świat poezji i uczy miłości do języka ojczystego. W roku 2000 wprowadzono reformę szkolnictwa. Nasza placówka została sześcioklasową szkołą podstawową z nową panią dyrektor – mgr Krystyną Dolińską. Z jej inicjatywy w szkole stałe miejsce znalazła sala komputerowa. Rok 2002to dalsza modernizacja placówki. Szkoła pozyskała nowoczesny system grzewczy, nowe okna, wyremontowano sanitariaty, a także pomalowano wszystkie pomieszczenia szkolne i korytarze. W roku 2003 do użytku została oddana sala gimnastyczna, która była marzeniem uczniów przez wiele długich lat. Było to radosne wydarzenie, gdyż do tej pory lekcje wychowania fizycznego odbywały się na zastępczej sali gimnastycznej, która znajdowała się na poddaszu. Dobra współpraca z rodzicami zaowocowała organizacją imprez środowiskowych, takich jak Dzień Śląski, rodzinna majówka, które na stałe weszły do kalendarza imprez szkolnych. Od 2006 do sierpnia 2017 roku dyrektorem szkoły była Pani magister Ewa Chowaniec. W roku szkolnym 2010/2011 otwarto w szkole klasę integracyjną dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Szkoła otrzymała także sztandar i nowe imię: Biskupa Wilhelma Pluty. W roku szkolnym 2013/2014 otwarty został  plac zabaw dla dzieci. Od września 2017 roku funkcję dyrektora sprawuje Pani mgr Agnieszka Kolasa.W październiku 2017 roku w placówce zaczęła działać grupa harcerska. W naszej szkole organizowane są  wycieczki, wyjścia, półkolonie, zimowiska, koncerty, pokazy. Prężnie działają organizacje szkolne, świetlica i biblioteka oraz kółka zainteresowań. Prowadzimy akcje charytatywne. W szkole organizowanych jest wiele imprez i uroczystości. Współpracujemy z wieloma podmiotami i instytucjami, które wspierają nas w rozwoju dzieci. Nasza szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem.