Informacje dla rodziców

Nr konta Rady Rodziców: Konto Direct 27 1050 1331 1000 0097 3339 9944

Zebrania z rodzicami: godz. 17.00, 18.00

8 i 9.09.2021; 17, 18.11.2021; 26, 27.01.2022; 20, 21. 04.2022

kl. 8 – dodatkowe zebrania w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Konsultacje indywidualne: godz. 17.00-18.30

06, 07.10.2021; 14.12.2021; 16, 17.03. 2022; 06.05.2022