Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców: Konto Direct 27 1050 1331 1000 0097 3339 9944

 • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
 • przewodnicząca: p. Celina Klonowska (6a)
 • z-ca: p. Agata Długokęcka (1b, 2b)
 • skarbnik: p. Izabela Walczybok (4a)
 • komisja rewizyjna: p. Katarzyna Forenc (7a)
 • Członkowie:
 • p. Małgorzata Zatorska (1a)
 • p. Iwona Gleń (2a)
 • p. Marta Goleczko (3a)
 • p. Katarzyna Sosna (4b)
 • p. Anna Kupis (5a)
 • p. Sylwia Mazur (6b)
 • p. Izabela Wojtyczka (6c)
 • p. Katarzyna Niemiec (7b)Justyna XZawolik
 • p. Anna Zięba (8a)
 • p. Justyna Zawolik (8b)