Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców: Konto Direct 27 1050 1331 1000 0097 3339 9944

 • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
 • przewodnicząca: p. Celina Klonowska (7a)
 • z-ca: p. Agata Długokęcka (2b, 3b)
 • skarbnik: p. Izabela Walczybok (5a)
 • komisja rewizyjna: p. Katarzyna Forenc (8a)
 • Członkowie:
 • p. Małgorzata Zatorska (2a)
 • p. Iwona Gleń (3a)
 • p. Marta Goleczko (4a)
 • p. Katarzyna Sosna (5b)
 • p. Bożena Fila (6a)
 • p. Sylwia Mazur (7b)
 • p. Sandra Florek (7c)
 • p. Katarzyna Niemiec (8b)