Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 – inauguracja roku szkolnego

23 grudnia-31 grudnia 2020 – zimowa przerwa świąteczna

1 lutego – 14 lutego 2021 r – ferie zimowe

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

egzamin ósmoklasisty: 25 maja 2021 (język polski), 26 maja 2021(matematyka), 27 maja 2021 (język obcy nowożytny), termin dodatkowy: 16 czerwca 2021 (język polski), 17 czerwca 2021(matematyka), 18 czerwca 2021 (język obcy nowożytny).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu: termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r. termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.  termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: 14.10.2020; 02.11.2020; 30.04.2021; 25, 26, 27.05.2021 – egzamin ósmoklasisty, 01.06.2021; 04.06.2021