Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1 września 2021 – Inauguracja roku szkolnego

23 grudnia – 31 grudnia 2021 – Zimowa przerwa świąteczna

14 – 27 lutego 2022 r – Ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 – Wiosenna przerwa świąteczna

24 czerwca 2022 r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – Ferie letnie

Egzamin ósmoklasisty:

Termin główny:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

termin dodatkowy: 

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu: termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1.07.2022 termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r. termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12.11.2021; 07.01.2022; 02.05.2022; 24,25,26.05.2022; 01.06.2022; 17.06.2022