Szanowni Rodzice, od 7 września będzie możliwość zakupu obiadu dla dziecka. Cena obiadu: 6 złotych. Zamówienia obiadu dokonuje się telefonicznie w sekretariacie szkoły od 1 do 10 każdego miesiąca.Zamówione obiady we wrześniu nie będą kontynuowane w kolejnych. W każdym miesiącu należy zamawiać obiady na dany miesiąc. Płatność: do 10 każdego miesiąca na podane niżej konto: 58 1050 1214 1000 0023 5591 8380 W tytule wpłaty należy podać: obiady za miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasa. W przypadku nieobecności dziecka, należy do godziny 8.55 danego dnia telefonicznie odmówić obiad. Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane w pierwszych dniach następnego miesiąca. Obiady dowożone będą przez firmę cateringową w jednorazowych hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Obiady zamawiane będą każdego dnia o godzinie 9.00.