1.09.2020 r. w  Kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach odprawiona zostanie msza święta z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 o godz. 8.00 dla uczniów kl. 1-4 i 9.30 dla uczniów klas 5-8. Udział uczniów i rodziców we mszy świętej jest dobrowolny. Rodzic bierze   pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swojego dziecka we mszy świętej.

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole 2020/2021- 1 września 2020 r.

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom nie będzie możliwości wjazdu na teren placu szkolnego, gdyż brama wjazdowa będzie zamknięta.

Godziny rozpoczęcia w szkole:

Klasa 1a: o godzinie 11.15 spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem i wychowawcą klasy (p.S.Zdebel),  pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 21 im. Bp. Wilhelma Pluty, spotkanie z wychowawcą w sali 4.

Klasa 1 b: o godzinie 12.15 spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem i wychowawcą klasy (p.E.Zamora),  pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 21 im. Bp. Wilhelma Pluty, spotkanie z wychowawcą w sali 17.

Ważne!
Ze względów bezpieczeństwa, uczniom klas 1  może towarzyszyć tylko jeden opiekun. Zarówno on, jak i dziecko zobowiązani są do zakrywania ust i nosa i stosowania się do innych wymogów związanych ze stanem epidemii.

Klasa 4a: 9.50 Spotkanie z  wychowawcą klasy (p.M.Wawro)  w s. 9 (wejście od placu szkolnego

Klasa 4b: 10.50 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.R. Mośko) w s. 9 (wejście od placu szkolnego)

Klasa 2a: 9.30  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.E.Pasieka) w s. 6 (wejście od placu szkolnego)

Klasa 2b: 9.30  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.M.Całka) w świetlicy (wejście od placu szkolnego)

Klasa 3a: 9.45  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.W.Mieszczanin) w s. 4  (wejście od placu szkolnego)

Klasa 5a: 8.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.B.Kowalkowska)  s. 13 (wejście od strony placu szkolnego)

Klasa 6a: 8.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.D.Kandzior) w s. 1  (wejście przez szklane drzwi na łączniku do sali gimnastycznej, od ul. Tunkla)

Klasa 6b: .15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.D.Dobski) w s. 16 (wejście od strony placu szkolnego)

Klasa 6c: .15  Spotkanie z wychowawcą klasy (p.K.Krawczyk) w s. 18 (wejście przez szklane drzwi na łączniku do sali gimnastycznej, od ul. Tunkla)

Klasa 7a: 11.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.M.Wróbel) w s. 14 (wejście przez szklane drzwi na łączniku do sali gimnastycznej, od ul. Tunkla)

Klasa 7b: 11.00 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.A.Youssef) w s. 20 (wejście od strony placu szkolnego)

Klasa 8a: 11.15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.B.Mądry) w s. 7  (wejście od strony placu szkolnego)

Klasa 8b: 11.15 Spotkanie z wychowawcą klasy (p.A.Niezgoda) w s. 11 (wejście przez szklane drzwi na łączniku do sali gimnastycznej, od ul. Tunkla

Zastrzega się możliwość zmiany w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego w zależności od komunikatów i decyzji Ministerstwa Edukacji narodowej, GIS i SANEPID.

Ważne!  Ze względów bezpieczeństwa  uczniowie kl. 2a, 2b, 3a, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w czasie przemieszczania się po korytarzach i w toalecie. Muszą także pamiętać o higienie rąk (myciu i/lub dezynfekcji rąk). W sali uczniowie nie muszą mieć założonych maseczek. Wchodzenie do budynku szkoły odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego (należy zachować bezpieczną odległość). W celu sprawnej organizacji pracy szkoły proszę o punktualne przybycie uczniów do szkoły. W dniu 1 września świetlica szkolna nie pełni dyżuru.