Rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/20201 prosimy o złożenie w terminie 24.03 – 30.03.2020 r. pisemnego “oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole”. Dokument można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce “Rekrutacja” i przesłać w postaci skanu lub zdjęcia na adres sp21ruda@poczta.onet.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej zawieszonej przy wejściu do szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjęte do SP 21.