Szanowni Rodzice, przekazuję informacje dot. działalności szkoły w najbliższym czasie. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne przestrzeganie zaleceń. 

12 i 13 marca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dla uczniów, którzy nie będą mieć zapewnionej opieki w domu, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy.  Proszę o rozwagę i wysłanie dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach.  Od 16 do 25 marca w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia. Zajęcia są zawieszone na 2 tygodnie. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl

Proszę na bieżąco śledzić informacje podawane przez dziennik elektroniczny.

Agnieszka Kolasa – dyrektor SP 21