W ubiegłym tygodniu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych wychowawcy oraz nauczyciele języków obcych angażowali uczniów do bliższego poznania języków obcych. Była to wspaniała okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego, doskonalić umiejętność poszukiwania informacji, zintegrować się z grupą oraz mile spędzić czas. Na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego uczniowie mierzyli się z łamańcami językowymi, przysłowiami, czasownikami frazowymi i idiomami, podczas gdy na lekcjach wychowawczych poznawali podstawowe słownictwo Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec, Estonii czy Francji, które można było podziwiać na wykonanych plakatach. Najmłodsi zaprezentowali również swoje muzyczne talenty prezentując piosenki i układy taneczne zagranicznych wykonawców. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania pobudziły ciekawość i zainteresowanie nauką języków obcych.
Poniżej zamieszczamy link do filmików: