Zebrania z rodzicami: 17.00, 18.00

8 i 9.09.2021; 17 i 18.11.2021; 26 i 27.01.2022; 20 i 21. 04.2021 

kl. 8 – dodatkowe zebrania w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Konsultacje indywidualne: 17.00-18.30 

06, 07.10.10.2021; 14.12.2022; 16, 17.03 2022; 06.05.2022