Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminu ósmoklasisty: https://waszaedukacja.pl/podstawowe/szkola-podstawowa-nr-21-im-biskupa-wilhelma-pluty-ruda-slaska-15969?fbclid=IwAR2uGBZjUX_7sQ04HAXEJ2yV6qiVTSP5dYpzYypOUgoYPCw0Z0bjIilnunY