Nasi pierwszoklasiści powoli aklimatyzują się w nowej rzeczywistości szkolnej. Przypomnijmy sobie jeszcze raz ten najważniejszy dla nich dzień – rozpoczęcie nauki w klasie 1. W tym szczególnym dniu odbyło się uroczyste pasowanie. Podczas spotkania obecny był radny Kochłowic p. Rafał Wypior, który życzył pierwszoklasistom, by dobrze czuli się w szkole, zdobywali jak najlepsze oceny i pogłębiali swoją wiedzę.