W szkole jest możliwość wykupienia obiadów dla dziecka.

1. Obiady dostarcza firma cateringowa. 2. Koszt jednego obiadu to 6 zł.
3. Obiady dla ucznia należy zamówić telefonicznie pierwszego dnia każdego miesiąca do godz. 9.00.
4. Obiady można zamówić na cały miesiąc, bądź wybrane dni. Rodzic sam oblicza koszt za daną liczbę obiadów.
5. Termin płatności za obiady – do 10 – tego każdego miesiąca.
6. Jeżeli dziecko będzie nieobecne, należy do godz. 9.00 telefoniczne odmówić obiad w danym dniu.
7. Zwrot za niewykorzystane obiady główny księgowy dokona na początku następnego miesiąca na Państwa konto.

Dane do przelewu:

nr konta bankowego: 58 1050 1214 1000 0023 5591 8380
w tytule wpłaty należy podać:
obiady za miesiąc ……..
Imię i nazwisko ucznia ………….. klasa…………..