1. W przypadku ubiegania się o zapewnienie dowozu niepełnosprawnego ucznia
do placówki oświatowej wniosek składa się raz na okres określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. W kolejnych latach, na które została wydana decyzja o zapewnieniu dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej, rodzic zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli kontynuowania korzystania z dowozu swego niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej.

3. Do wniosku o dowóz należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

4. Wnioski o dowóz powinny być złożone w terminie do 15 lipca w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska.