Kochani Uczniowie,pomimo pandemii i niełatwych okoliczności musimy pamiętać o naszych prawach, dlatego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs plastyczny w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – obchodzonym corocznie 20 listopada, 
Scany lub zdjęcia prac wykonanych w dowolnej technice i formacie trzeba przesłać na jeden z adresów mailowych najpóźniej do 7 grudnia. Prace uczniów klas I – IV sp21katarzyna.politaj@gmail.com Prace uczniów z klas V – VIII sp21barbara.madry@gmail.com Zapraszamy do udziału!