Świetlica:
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30