Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor - mgr Agnieszka Kolasa

wicedyrektor - mgr Elżbieta Prokopowicz

 

Wychowawcy klas

 

Oddział

Imię i nazwisko wychowawcy

Ia

mgr Wanda Mieszczanin

II a

mgr Sylwia Zdebel

IIb

mgr Ewa Zamora

IIIa

mgr Ewa Pasieka

IVa

mgr Dominika Kandzior

IVb

mgr Dariusz Dobski

IVc

mgr Katarzyna Krawczyk

Va

mgr Mariola Wróbel

Vb

mgr Anna Youssef

VIa

mgr Barbara Mądry

VIb

mgr Anna Niezgoda

VIIa

mgr Mariola Wawro

VIIIa

inż. Barbara Kowalkowska

VIIIb

mgr Anna Youssef

 

 Nauczanie zintegrowane:

mgr Sylwia Zdebel

mgr Ewa Pasieka

mgr Wanda Mieszczanin

mgr Ewa Zamora

Język polski:

mgr Barbara Mądry

mgr Mariola Wawro

mgr Katarzyna Krawczyk

Język angielski:

mgr Anna Niezgoda

mgr Anna Youssef

mgr Dominika Kandzior

Język niemiecki:

mgr Irena Bogusławska – Skowronek

Matematyka:

inż. Barbara Kowalkowska

mgr Mariola Wróbel

Historia/ historia społeczeństwo:

mgr Elżbieta Prokopowicz

mgr Barbara Bugaj – Hojka

mgr Ewa Klarecka

Przyroda:

mgr Aleksandra Spodzieja Geografia:

mgr Iwona Szydlik

 Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Iwona Szydlik

Biologia:

mgr Justyna Wyrwas

Chemia:

mgr Joanna Klosa

Fizyka:

mgr Andrzej Morys

Plastyka:

mgr Irena Imańska

Muzyka:

mgr Izabela Ogryzek

Zajęcia komputerowe/informatyka:

mgr Tadeusz Wawro 

Zajęcia techniczne/technika:

inż. Barbara Kowalkowska

Wychowanie fizyczne:

mgr Dariusz Dobski

mgr Robert Mośko

mgr Aleksandra Spodzieja

Doradztwo zawodowe:

mgr Dariusz DobskiWychowanie do życia w rodzinie:

mgr Elżbieta Michalik

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Bożena Małysiak

Religia:

mgr Joanna Namysło

mgr Karina Wesoły

Nauczyciele wspomagający:

mgr Agnieszka Kolasa

mgr Magdalena Całka

mgr Renata Jarosz

mgr Bożena Słowik

mgr Monika Widok

mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska

mgr Robert Mośko

mgr Mariola Wawro

mgr Magdalena Waniek

mgr Aleksandra Bugaj

mgr Ewa Zamora

mgr Dominika Kandzior

 

mgr Małgorzata Ferlewicz-Czekaj

 

Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne:

mgr Renata Jarosz

mgr Bożena Słowik

mgr Dominika Kandzior

mgr Sylwia Zdebel

mgr Monika Widok

mgr Magdalena Waniek

mgr Magdalena Całka

mgr Małgorzata Czeleń

mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska

mgr Ewa Zamora

mgr Klaudia Stępniak

mgr Robert Mośko

mgr Aleksandra Bugaj

Zajęcia logopedyczne:

mgr Magdalena Waniek

mgr Katarzyna Krawczyk

Psycholog szkolny:

mgr Katarzyna Prajsnar

Pedagog szkolny:

mgr Małgorzata Ferlewicz-Czekaj

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Aleksandra Kowalska-Domogała 

Wychowawcy w świetlicy szkolnej:

mgr Katarzyna Krawczyk

mgr Joanna Namysło

mgr Aleksandra Spodzieja

mgr Ewa Pasieka

mgr Wanda Mieszczanin

mgr Katarzyna Prajsnar

mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska

mgr Robert Mośko

mgr Aleksandra Bugaj

Terapia pedagogiczna:

mgr Wanda Mieszczanin