Dyrektor - mgr Agnieszka KolasaZdjęcie wykonał bocian odlatujący własnie do ciepłych krajów.

Dyrektor szkoły przyjmuje strony w czwartki w godz. 11.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090).

 

Wicedyrektor - mgr Elżbieta Prokopowicz 

Wicedyrektor szkoły przyjmuje strony w środy w godz. 11.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090).