Dyrektor - mgr Agnieszka Kolasa

 

Dyrektor szkoły przyjmuje strony w poniedziałki od  godz. 12.00 do 14.00 oraz wtorki od godz. 11.00 do 14.00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090).
 

Wicedyrektor - mgr Elżbieta Prokopowicz


 Wicedyrektor szkoły przyjmuje strony w  poniedziałki od godz. 9.00 do 11.00 oraz w piątki od godz. 11.00 do 14.00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090).