PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA PO WYPADKU:

 

Zaleca się kontakt z Opiekunem Placówki: Darek Drzeniek tel. 509 550 360

 

W przypadku zdarzenia lub wypadku, opiekun udzieli Państwu wszelkiej pomocy, gwarantowana pomoc osobista lub telefoniczna w procesie zgłaszania szkody.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia,

(do pobrania poniżej, w Sekretariacie Placówki lub u Opiekuna (email)

Jeśli Ubezpieczony nie jest pełnoletni, Wniosek wypełnia Rodzic lub Opiekun Prawny.

  1. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego

Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego bezimiennego

  1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

 

5* protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,

6* inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,

Punkty 5 i 6 tylko na żądanie Axa, lub jeśli Ubezpieczony uzna ze maja one istotne znaczenie w sprawie.

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. Zeskanować, sfotografować i przesłać drogą elektroniczną na  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Przesłać drogą listowną na adres:AXA TUiR S.A.
    Chłodna 51
    00-867 Warszawa

Na kopercie warto w lewym dolnym rogu dokonać zapisu „Bezpieczny.pl”, to pozwoli skrócić czas dotarcia dokumentów do właściwej komórki organizacyjnej Axa.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o  kontakt z Opiekunem Placówki: Darek Drzeniek tel.509 550 360

 

Wniosek do zgłoszenia szkody:

Wariant ubezpieczenia:

Tabela uszczerbków:

Warunki ubezpieczenia: