Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Przewodnicząca - p. Celina Klonowska

Z-ca przewodniczącej - p. Katarzyna Forenc

Skarbnik - p. Katarzyna Krause