Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2018 r. dzień wolny

09.01.2019 r. - święto szkoły

15, 16, 17.04. 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

02.05.2019 r. - dzień wolny

03.06.2019 r. - obchody Dnia Dziecka 

Rekolekcje wielkopostne: 13, 14, 15.03.2019 r.