W sekretariacie szkoły od dziś, można odbierać stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.