Dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom

za zaangażowanie i udział w akcji ekologicznej „Dzień Ziemi 2018”.