W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) odbywa się egzamin ósmoklasisty.

Są to dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 - 23 kwietnia 2019 r.