Od dnia 01 kwietnia 2019 roku zakupienia obiadów szkolnych będzie możliwe wyłącznie poprzez wpłatę 
na konto bankowe. Więcej informacji - tutaj.