Samorząd Uczniowski

przewodnicząca: Amelia Kolasa (6b)

z-ca: Paulina Stawowa (8b)

sekretarz: Julia Margasińska (7b) , Alan Koźlik (7b)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Dominika Barczyk
mgr Renata Jarosz
mgr Monika Widok