Samorząd

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:
przewodnicząca: Patrycja Dewar

z-ca: Kinga Fudali
sekretarz: Julia Gneza
skarbnik: Krystian Kołodziej

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Dominika Barczyk
mgr Renata Jarosz
mgr Monika Widok