Świetlica

Świetlica:
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30