Kadra


Wychowawcy klas:

Ia mgr Ewa Pasieka
Ib mgr Magdalena Całka
IIa mgr Wanda Mieszczanin
IIIa mgr Sylwia Zdebel
IIIb mgr Ewa Zamora
IVa inż. Barbara Kowalkowska
Va mgr Dominika Kandzior
Vb mgr Dariusz Dobski
Vc mgr Katarzyna Krawczyk
VIa mgr Mariola Wróbel
VIb mgr Anna Youssef
VIIa mgr Barbara Mądry
VIIb mgr Anna Niezgoda
VIIIa mgr Mariola Wawro

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Magdalena Całka
mgr Wanda Mieszczanin
mgr Ewa Pasieka
mgr Ewa Zamora
mgr Sylwia Zdebel
Język polski:
mgr Katarzyna Krawczyk
mgr Barbara Mądry
mgr Mariola Wawro
Język angielski:
mgr Dominika Kandzior
mgr Anna Niezgoda
mgr Anna Youssef

Język niemiecki:
mgr Irena Bogusławska – Skowronek
Matematyka:
inż. Barbara Kowalkowska
mgr Mariola Wróbel
Historia:
mgr Barbara Bugaj – Hojka
mgr Elżbieta Prokopowicz
Przyroda:
mgr Aleksandra Gasz
Geografia:
mgr Iwona Szydlik
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Iwona Szydlik
Biologia:
mgr Magdalena Całka
Chemia:
mgr Joanna Klosa
Fizyka:
mgr Andrzej Morys
Plastyka:
mgr Irena Imańska
Muzyka:
mgr Izabela Ogryzek
mgr Ewa Pasieka
Informatyka:
mgr Tadeusz Wawro
Technika:
inż. Barbara Kowalkowska
Wychowanie fizyczne:
mgr Dariusz Dobski
mgr Aleksandra Gasz
mgr Robert Mośko
Doradztwo zawodowe:
mgr Dariusz Dobski

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Elżbieta Prokopowicz
Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Wioletta Wojnarowicz
Religia:
mgr Małgorzata Buczkowska
mgr Maciej Zaborski
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:
mgr Dominika Barczyk
mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska
mgr Renata Jarosz
mgr Dominika Kandzior
mgr Agnieszka Kolasa
mgr Robert Mośko
mgr Marlena Perdek
mgr Katarzyna Prajsnar
mgr Bożena Słowik
mgr Magdalena Szabelska
mgr Anna Stelmach
mgr Mariola Wawro
mgr Monika Widok
mgr Mariola Wróbel
mgr Ewa Zamora
mgr Sylwia Zdebel
Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne:
mgr Dominika Barczyk
mgr Magdalena Całka
mgr Agnieszka Enenkiel-Mrozowska
mgr Renata Jarosz
mgr Dominika Kandzior
mgr Agnieszka Kolasa
mgr Katarzyna Prajsnar
mgr Bożena Słowik
mgr Magdalena Szabelska
mgr Monika Widok
mgr Sylwia Zdebel
mgr Ewa Zamora

Logopeda:
mgr Magdalena Szabelska, mgr Katarzyna Krawczyk
Religia:
mgr Małgorzata Buczkowska
mgr Maciej Zaborski

Psycholog szkolny:
mgr Katarzyna Prajsnar
Pedagog szkolny:
mgr Alicja Krawczyk
Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Katarzyna Politaj
Terapeuta pedagogiczny:
mgr Wanda Mieszczanin
mgr Marlena Perdek
Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
mgr Aleksandra Gasz
mgr Alicja Krawczyk
mgr Katarzyna Krawczyk
inż. Barbara Kowalkowska
mgr Wanda Mieszczanin
mgr Izabela Ogryzek
mgr Ewa Pasieka
mgr Anna Stelmach