Dyrekcja

Dyrektor – mgr Agnieszka Kolasa Dyrektor szkoły przyjmuje strony w poniedziałki od  godz. 11.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090).

Wicedyrektor – mgr Elżbieta Prokopowicz 
Wicedyrektor szkoły przyjmuje strony w  piątek od godz. 10.00 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 2439090).