Młodzieżowa Rada Miasta

Dnia 30.10.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Naszą szkolę reprezentowała Zuzanna Matura. Na posiedzeniu omawiane były wszystkie sprawy organizacyjne. Wszyscy składali uroczystą przysięgę. Wybraliśmy przewodniczącego MRM oraz jego zastępce. Wybrana została także komisja skrutacyjna.