Informacje dla rodziców

Nr konta Rady Rodziców: Konto Direct 27 1050 1331 1000 0097 3339 9944

Zebrania z rodzicami: godz. 17.00

9 i 10.09.20; 16 i 17.11.20; 19 i 20.01.21;   12 i 13.04.21;

dodatkowe zebranie dla rodziców klas 8 (dot. organizacji egzaminu ósmoklasisty).

Konsultacje indywidualne: godz. 17.00-18.30

21.10.20 (kl.1-3); 22.10.20 (kl.4-8); 14.12.20 (kl.1-8); 16.03.21 (kl.1-3); 17.03.21 (kl.4-8); 17.05.21 (kl.1-8).