Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców
mBank 81 1140 2004 0000 3302 7772 2659

 • Skład rady Rodziców:
 • przewodnicząca: p. Celina Klonowska
 • z-ca: p. Agata Długokęcka
 • skarbnik: p. Katarzyna Krause
 • Członkowie:
 • p. Iwona Gleń
 • p.Marta Goleczko
 • p. Izabela Walczybok
 • p.Katarzyna Sosna
 • p.Sylwia Mazur
 • p.Izabela Wojtyczka
 • p.Katarzyna Forenc
 • p.Iwona Rekus
 • p.Katarzyna Nowara
 • p.Monika Owczarek
 • p.Renata Fudali