Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


02.09.2019 – inauguracja roku szkolnego
23 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna
13-26.01.2020 – ferie zimowe
09-14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna
26.06.2020 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
27.06-31.08.2020 – ferie letnie
21, 22, 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:
14.10.2019 – DEN – akademia
02.01.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.01.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21, 22, 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty
01.06.2020 – Dzień Dziecka
12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebrania z rodzicami: 10.09.19, 05.11.19, 04.02.20, 14.05.20 (godz. 17.00)
Konsultacje indywidualne: 15.10.19, 19.12.19, 10.03.20, 07.04.20 (17.00 – 18.30)