Biblioteka i czytelnia

Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów” (Amo Jones)

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Katarzyna Politaj

W roku szkolnym 2020/2021:

  • wypożyczanie książek: poniedziałek 7.50 – 14.00 , wtorek 8.30- 9.30 i 10.30-15.30, środa 7.50- 15.30 
  • zwrot książek: czwartek 7.50- 12.30 , 13.30- 15.00 i piątek 7.50-11.30 .