6 lutego o godzinie 17.30 odbędą się zebrania Rodziców z wychowawcami.

klasa 1a – s.16
klasa 1b – s.6
klasa 2a – – zmiana terminu zebrania
klasa 3a – s.4
klasa 3b – s.13
klasa 4a – świetlica
klasa 5a – s.1
klasa 5b – s.15 (gabinet logopedy)
klasa 5c – s.17
klasa 6a – s.14
klasa 6b – s.20
klasa 7a – s. 7
klasa 7b – s.11
klasa 8a – s.9

Zebranie z rodzicami kl 2a odbędzie się 4.02.2020 o godz. 17.00 w s.4

Serdecznie zapraszamy