W październiku i listopadzie wzięliśmy udział w akcjach organizowanych przez MEN: “Szkoła pamięta” i “Szkoła do hymnu”.