Zebrania z rodzicami

UWAGA – ZEBRANIA

Zebrania z rodzicami – 05.11.2019 (godz. 17.00)

klasa 1a – s.16
klasa 1b – s.6
klasa 2a – s.18 (s. informatyczna)
klasa 3a – s.4
klasa 3b – s.13
klasa 4a – świetlica
klasa 5a – s.1
klasa 5b – s.15 (gabinet logopedy)
klasa 5c – s.17
klasa 6a – s.14
klasa 6b – s.20
klasa 7a – s. 7
klasa 7b – s.11
klasa 8a – s.9

Spotkanie z przewodniczącymi klasowych Rad Rodziców odbędzie się w s.15 (gabinet logopedy) – godz. 16.30

O 16.30 zaplanowane jest spotkanie przewodniczących klasowych Rad Rodziców z dyrektorem.

Zapraszamy!