Agnieszka Kolasa

Informacja – rekrutacja

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/20201 prosimy o złożenie w terminie 24.03 – 30.03.2020 r. pisemnego „oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole”. Dokument można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja” i przesłać w postaci skanu lub zdjęcia na adres sp21ruda@poczta.onet.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej zawieszonej przy wejściu do szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjęte do SP 21.

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Poniżej zamieszczamy linki do stron, na których możecie znaleźć  materiały edukacyjne, ćwiczenia i zadania:

https://epodreczniki.pl

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://wolnelektury.pl/?fbclid=IwAR0YyJyYrqzPhkY9V6nMHo1iAMwF_LHg1jG8Ljmyg35erXpB4y4r48JY5qM

http://Portal lektury.gov.pl

http://terazczytamy.pl/

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR3guvR8Qr15Fro9tID2saxVUXj0lFTGR7H3uZpAaCyNCsl8oBjP-M2NxVI

https://dyktanda.online/app/

Ważna informacja


❗️Szanowni Państwo, z uwagi na wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie prosimy o ograniczenie od 16 marca br. osobistego kontaktu z placówką i załatwianie spraw wyłącznie drogą mailową, telefoniczną, przez dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem poczty. Druki zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja” (sp21ruda.edu.pl). Skan wypełnionego dokumentu prosimy przesłać w postaci załącznika do wiadomości na adres: sp21ruda@poczta.onet.pl. Wypełnione druki można również wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej na szkole. Korespondencja będzie wyciągana na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Informacja o zawieszeniu zajęć w szkole

Szanowni Rodzice, przekazuję informacje dot. działalności szkoły w najbliższym czasie. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne przestrzeganie zaleceń. 

12 i 13 marca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dla uczniów, którzy nie będą mieć zapewnionej opieki w domu, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy.  Proszę o rozwagę i wysłanie dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach.  Od 16 do 25 marca w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia. Zajęcia są zawieszone na 2 tygodnie. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl

Proszę na bieżąco śledzić informacje podawane przez dziennik elektroniczny.

Agnieszka Kolasa – dyrektor SP 21