Zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz wielu spotkań w gronie najbliższych życzą: Dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy SP21

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) odbywa się egzamin ósmoklasisty.

Są to dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo, 
informuję, że w dniu 15, 16 i 17 kwietnia w szkole odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Proszę, by uczniowie klasy 8a i 8b byli w szkole w każdym dniu egzaminu punktualnie o 8.30. Obowiązuje strój galowy. Dzieci mają mieć legitymację lub inny dokument tożsamości, czarne długopisy i linijkę (na egzamin z matematyki).  Wodę otrzymają ze szkoły. 
 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie
zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz
jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. 

(więcej informacji - kliknij)

 

Od dnia 01 kwietnia 2019 roku zakupienia obiadów szkolnych będzie możliwe wyłącznie poprzez wpłatę 
na konto bankowe. Więcej informacji - tutaj.